Oblak
Kad pada kiša oblak plače,
a kad je veseo jako skače.

Kad sunce grije oblak se raspusti,
a kad je tmurno se namršti.

Nakon svega toga se umori
pa ode k potoku koji žubori.
 
Matija Bivol, 4.a
OŠ Oroslavje
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr