V našem Međimurju
Kak je lepo naše Međimurje v protuletje z cvetičem oblečeno. Ftičeki okoli lečejo i lepe pesmice popevleju.

V vroče leto nam se vu vrčaku jagode začerleniju, a na polju zlatu pšenicu z veseljem žejemo.

Vu ranu jesen v goricam grozdje beremo i jemo zrele hruske.
Da pak trda zima dojde, mi se nutri polek vroče peči grejemo i črez oblok gledimo snega kak polefko z neba curi.

Denis Novak, 3.a
II. OŠ Čakovec
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr