Šenične zrne
Jedneg lijepog dana bila sam pri moje babice. Sejali sme jake pune šenice. Kad je došle lete, poželi sme šenicu. Od nje sme želi zrnje. Moja babica je napravila kite od šenice.

Ja sam se zmislila da se more napraviti šenični kruh. Moja babica je rekla da se šenica mora prije zmljeti. Od domaće melje skupa smo umijesile kruh. Išli smo po drva i zakurile v šparetu.

Kda se kruh zdigel, dele sme ga peć. Kad sme spekle, delile sme ih sem. Najbolji je bil teri je imeli šenične zrna na sebi. Toga sme ja i moja babica pojela.

Iris Hursa, 3.b  
OŠ Oroslavje
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr