Biosfera
Biosfera predstavlja skup svih živih ekosistema na Zemlji. Već smo napomenuli da ekosistemi međusobno utječu jedni na druge - to se posebno odnosi na žive ekosisteme, odnosno biosferu, gde je u suvremeno doba najvažniji čimbenik čovjek.
 

Čovjek svojim djelovanjem posljednjih stoljeća opasno ugrožava opstanak ostalih živih ekosistema, pa neki izumiru ili su na samoj granici potpunog nestanka s lica Zemlje. Na primjer, kada se u termoelektranama koristi ugljen kako bi se proizvodila struja, otpadne materije, otrovni plinovi i dim dižu se visoko u zrak i kruže oko čitave planete! Na taj način, čovjek utječe i na udaljene ekosisteme s kojima nije u direktnoj vezi, zapravo, utječe na cjelokupnu biosferu.
 
Isto se dešava i kada ljudi koriste pesticide, otrovne boje i raspršivače i druge hemikalije - sve to odlazi u zemljište, koje rijeke ispiru i tako odnose otrovne materije do mora i okeana. One utječu na nenormalan razvoj određenih bakterija zbog kojih mnoge ribe ugibaju, a tada veće ribe nemaju dovoljno hrane, pa i one umiru. Na taj način, posljedice su po Zemlju i čovječanstvo snažne i opasne. Zemlja kao planet jedan je veliki organizam gde se sve međusobno prožima i utječe jedno na drugo, pa i mnogi udaljeni djelovi Zemlje trpe posljedice zagađivanja nekog određenog predjela.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr