Snaga
Snaga je po definiciji izvršeni rad u jedinici vremena ili promjena energije u jedinici vremena. SI mjerna jedinica za snagu je vat [W=J/s]. Iz definicije proizlazi i matematička formulacija za snagu
 

Da bi se bolje shvatio pojam snage, evo nekih slikovitih primjera:
Zamislimo da dva čovjeka imaju zadatak da svaki podigne 3 kamena bloka težine 10 kg na neku policu iznad svoje glave. Da bi se kamenim blokovima promijenio položaj u gravitacijskom polju Zemlje, potrebno je uložiti neku energiju, tj. izvršiti neki rad. Uzmimo da jedan podigne sva tri bloka odjednom, dakle 30 kg, a drugi podiže jedan po jedan blok. Kad završe svoj zadatak, obojica će izvršiti jednak rad, ali taj rad neće biti izvršen s istom snagom. Prvi čovjek je u vršenje rada uložio onoliko puta snage više od drugog koliko je puta kraće trajalo podizanje ukupnog tereta na policu.

U drugom primjeru bismo mogli uzeti usporedbu dvaju automobila. Uzmimo da oba auta imaju masu od 700 kg. Ako prvom autu treba 8 s da ubrza do 100 km/h, a drugom 12 s, tada je snaga motora prvog auta 50% veća od snage motora drugog, iako je i ovdje do zadane brzine izvršen isti rad (s obzirom da je pretpostavljena ista masa).
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr