Sunčani sat za vaš dom
Načinite bazu od plosnatog pravokutnog komada drveta, metala ili stiropora. Kazalo sunčanog sata ABC sastoji se od tankog trokutastog komada metala ili plastike i to tako da kut ABC = geografska širina mjesta gdje se sat postavlja, a kut ACB = 90o. Pomoću libele provjerite je li baza vodoravna. Središnja crta mora ležati duž crte koja se proteže od sjevera ka jugu, tj.  duž meridijana. Postavite kazalo okomito tako da je hipotenuza usmjerena prema Zvijezdi Sjevernjači u sjevernoj polutci i nebeskom južnom polu u južnoj polutci. Da biste dobili približne rezultate, označite vremenske položaje za svaki sat tako da svakog sata bilježite položaj sjene kazala, namjestivši svoj sat na lokalno srednje vrijeme.
 
 
Možete dobiti i preciznije rezultate ako vremenske položaje označite 15. travnja, 15. lipnja, 1. rujna ili 24. prosinca, kada nema razlike između vremena na običnom i na sunčanom satu. Ako brojčanik sata namjestite na druge datume moguće su pogreške od najviše 16 minuta. Da biste imali precizan brojčanik sata, pronađite kutove koje oznake vremena čine s BC pomoću sljedeće formule: tangenta IOC = tangenta 15o sinusa geog. širine; tangenta IIBC = tangenta 30o sinusa geog. širine; tangenta IIIBC = tangenta 45o sinusa geog. širine; tangenta IVBC = tangenta 60o  sinusa geog. širine; tangenta VBC = tangenta 75o sinusa geog. širine; tangenta VIBC = tangenta 90o sinusa geografske širine. Budući da su oznake oko središnje crte XY simetrične, ne trebate računati ostale kutove. Ako se baza brojčanika postavi okomito, tada kut između kazala sunčanog sata i baze mora biti jednak 90o minus geografska širina toga mjesta.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr