Moj svijet emocija
Netko se nasmijao, netko rasplakao, netko viče… Djecu i odrasle obuzimaju različiti osjećaji. Upoznajmo ih malo bolje.
 
SREĆA           LJUTNJA                  USAMLJENOST
TUGA STRAH UZBUĐENJE
PONOS NEUGODNOST   LJUBOMORA
LJUBAV    
   
U PRAZNE KVADRATE NACRTAJ LIK MEDVJEDIĆA OBUZETOG NEKIM OSJEĆAJEM (EMOCIJOM). ZATIM IZREŽI LIKOVE MEDVJEDIĆA PO CRTI. OKRENI KARTICE S LIKOVIMA NAOPAČKE. OKRENI JEDAN KARTONČIĆ PA TIHO ODGLUMI ONO ŠTO VIDIŠ. OSTALA DJECA NEKA POGAĐAJU ŠTO GLUMIŠ. TADA OBJASNI KADA SI IMAO/IMALA TAKVU EMOCIJU. NPR. BIO SAM SRETNA KADA SMA IŠAO TETI U POSJETU.

OVO ČITA MAMA I TATA

IZBJEGAVAJTE
 
 
VIKATI NA DIJETE.
 
 
POSRAMLJIVATI DIJETE.
 
 
TUĆI DIJETE.
 
 
ETIKETIRATI DIJETE.
 
 
ČINITE

PRIHVATITE DIJETE KAO VRIJEDNO LJUDSKO BIĆE.

PRIHVATITE NJEGOVE REALNE SNAGE.

ORGANIZIRAJTE SIGURNO OKRUŽJE S JASNIM PRAVILIMA.
 
PREDLAŽITE AKTIVNOSTI S MOGUĆNOŠĆU DA I DIJETE PRAVI IZBOR.

SHVATITE DA JE LJUTNJA ČESTO REAKCIJA ZA MANJAK RAZMIJEVANJA, LJUBAVI ILI STRAH.

INZISTIRAJTE DA DJECA UČE JEZIK EMOTIVNIH RIJEČI.

SLUŠAJTE I PROMATRAJTE EMOCIJE KOJE IZRAŽAVAJU.

PRATITE KOMUNIKACIJU DJETETA S OSTALIMA.

NASTOJTE ZADOVOLJITI NJEGOVU POTREBU DA BUDE VOLJENO, SIGURNO, DIO GRUPE I PRIHVAĆENO.

ŠTO AKO?
 Ako te tvoje dijete potraži pogledom
– pogledaj ga !
 Ako te tvoje dijete dodirne svojim rukama
- zagrli ga!
 Ako te tvoje dijete dodirne svojim usnama
– poljubi ga!
 Ako ti tvoje dijete želi nešto reći
– poslušaj ga!
 Ako se tvoje dijete osjeća bespomoćno
– pomozi mu!
 Ako se tvoje dijete osjeća usamljeno
– prati ga!
 Ako se tvoje dijete osjeća žalosno
– utješi ga!
 Ako se tvoje dijete osjeća obeshrabreno
– osokoli ga!
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr