Dijete prati svakodnevnu rutinu
 
Dajte djetetu mogućnost da se odvoji od vas na kraće vrijeme.
Objasnite gdje idete i kada ćete se vratiti.
Budite nježni, ali u isto vrijeme direktni i smireni kada ostavite dijete.
Dospustite mu da nešto vaše zadrži sa sobom dok vi budete odsutni.
 
Podstičite dijete da i samo ide na mala “putovanja” (npr., da posjeti
prijatelja ili rođaka ili da se igra na igralištu dok ga vi promatrate sa
daljine).
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr