Razvijanje samokontrole
Vaše dijete može...
 
Poštovati nekoliko jasnih i dosljednih pravila u kući ili učionici.
 
Poštovati pravila koja uspostave odrasli i/ili prijatelji u igri.
 
Poštovati pravila sigurnosti.
 
Govorite o pravilima i dosljedno ih primjenjujete, ali i napravite
kompromis kada je to prikladno.
 
Govorite sa djetetom o prikladnim pravilima prije ulaska u biblioteku ili
crkvu.
 
Igrajte se raznih jednostavnih igara (npr., igre na tabli, igre kartama ili
igre sa loptom) sa svojim djetetom. Komentarišite “moj red” i “tvoj
red.”
 
Dajte primjer pravila sigurnosti. Na primjer, vežite sigurnosni pojas
dok ste u autu, nosite kacigu kad vozite bicikl, i čekajte na signal “walk”
–dozvoljenog prelaza na semaforima.
 
Tražite od svog djeteta da  prihvaća promjene i prati svakodnevnu
rutinu.
 
Vaše dijete može...
Razumjeti i pratiti raspored i rutinske aktivnosti kod kuće ili u školi.
 
Uspijevati da mirno pređe sa jedne aktivnosti na drugu (npr. da uđe u
kuću da opere ruke, da pojede ručak i da sasluša neku priču).
 
Lako se odvajati od vas.
 
Možete podržati svoje dijete…
Pratite dosljednu rutinu kod kuće, i govorite o tome šta dalje slijedi.
Unaprijed upozorite dijete na promjenu koja dolazi. Ako je to
neophodno, fizički ga odvedite tamo gdje treba da bude.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr