Kako biti dobar uzor djetetu?
 
Kada vaše dijete predloži neku aktivnost ili projekt, pitajte ga,
 “Što će nam biti potrebno da bismo to učinili?”
Podržite ga u smišljanju aktivnosti, a da mu ne pomažete previše niti da preuzmete upravljanje aktivnošću. Dajte mu mogućnosti da samo donese odluku kada je to prikladno.
 
- Pokažite mu kako da pomogne drugima.
 
- Ponudite mu svoju pomoć kada mu je potrebna.
 
 - Kada vam se obrati za pomoć, pomozite mu bez gunđanja.
 
- Kada vidite da se vaše dijete nudi pomoć vama ili drugima,
pohvalite ga za njegove akcije.
 
- Dajte da vidi da vi postupate pošteno, tolerantno, ljubazno... i kažite mu zašto to radite. Na primjer, vratite se u trgovinu ako otkrijete da vam nisu naplatili predmet koji ste kupili. Povedite svoje dijete sa sobom i objasnite zašto.
 
- Učinite da se vaše dijete osjeća važnim odnoseći se prema njumu s toplinom i
razumijevanjem za njegove potrebe.
 
- Kažite svom djetetu da od njega očekujete da učini ispravnu stvar
čak i kada drugi to ne učine. Pričajte o tome kako to može biti teško.
 
- Upućujte ga na knjige koje prikazuju junake koji čine ispravne stvari, i
razgovarajte o njima.
 
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr