1619.
Kepler izdaje De cometis (O kometama) i Harmonice mundi (Harmonija svjetova), u kojima on objavljuje njego treći zakon planetarnih kretanja. Nizozemski brod dovodi prve Afrikance crne kože u britansku Sjevernu Ameriku.