751.
Islamska vojska poražava Kineze u Bitci kod Atlakh-a, dajući tako Muslimanima kontrolu Puta Svile.