"Veseo ńćovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava."
Turska poslovica